تلفن پشتیبانی 66123532 (021)
فروشگاه اینترنتی "با کتاب" وابسته به موسسه فرامهر هنگام، در قالبی خدمت محور بین مردم و جامعه نشر کشور است. سایتی که با تکیه بر فرهنگ یا روحیۀ فرهنگی یک پایگاه فعال معرفی کتاب و واسطه‌گری هوشمند میان طبقات گوناگون مردم برای آسان‌سازی تهیه و ارسال کتاب، جایی و جایگاهی تعاملی میان مخاطبان طالب هدیه دادن‌های فرهنگی ایجاد خواهد نمود. "با کتاب"، حق انتخاب را آسان و اطمینان‌بخشی را در تمام رده‌های سنی براساس مدل‌های زیستی و علاقه‌ای ایجاد می‌نماید. سایت"باکتاب" سعی دارد امکان دسترسی به کتاب را در اقصی نقاط کشور برای آحاد جامعه تسهیل نماید. با کتاب