تلفن پشتیبانی 66123532 (021)

فروشگاه اینترنتی "با کتاب" وابسته به موسسه فرامهر هنگام، جایی است برای دستیابی به کتاب بدون واسطه و دغدغه.  

سایتی که در همکاری با ناشران سراسر کشور،بعنوان یک پایگاه فعال معرفی کتاب ،امکانی ویژه را برای آسان‌سازی تهیه و ارسال کتاب، فراهم نموده است.

با کتاب" حق انتخاب را آسان و دسترسی به کتاب را در تمام رده‌های سنی تسهیل می‌کند.